За нас
В лабораторията работят:
  1. Проф. д-р Р. Гергова д.м., специалист микробиолог, преподавател от Медицински Университет, София, Ръководител Катедра по мед. микробиолгия
  2. Доц. д-р В. Велев д.м., специалист паразитолог, доцент, преподавател от от Катедра по инфекциозни, тропически болести и паразитология, София
  3. Д-р Д-р Д. Симеонова-Георгиева, специалист клинична лаборатория
  4. Д-р E. Маринова, специалист вирусолог,  от Военно Медицинска Академия, София,

 

Лабораторията въвежда ново изследване за титри на антитела срещу причинителя на гонорея (трипер) - Neisseria gonorrhoeae. Наличието на имунен отговор е показателно за прекарана преди или персиситраща в момента инфекция и е в помощ на диагностиката, особено когато не е възможно да се изолира причинителя, поради започнато/проведено лечение или по други причини, а също така дава ретроспективна информация, важна за пациенти с други клинични симптоми.

Това е единствената лаборатория в България към момента, в която се изследват титри на антитела срещу Staphylococcus aureus - наличие на имунен отговор срещу този важен причинител на респираторни, офталмологични,  дерматологични и др. сериозни инфекции. Този бактериален вид се явява и силен поликлонален активатор на лимфоцитите, което е причина за някои неефективни или прекалено силни имунни реакции (автоимунни или алергични).

Лабораторията има договор за извършване на генетични и високоспециализирани изследвания с МДЛ Цибалаб.

Лаборантският състав е подбиран прецизно и притежава висок професионализъм, етичност и хуманизъм, качества неоходими за съвместната работа в екип и с пациенти, които гарантират адекватност, високо качество и точност в диагностичния процес.

Безопасността за пациента и медицинския персонал при ежедневната работа с кръвни продукти се осигурява чрез задължителното използване на специална затворена система, при която под действие на вакуум се изтегля кръвта от вената. Тази система се състои се от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват абосолютна сигурност и ефективна защита за пациента и персонала и съхраняват оптимално качеството на пробите. За другите биологични материали се използват други видове стерилни еднократни контейнери и транспортни среди, които създават удобство за пациента и оптимални условия за съхранение качеството на пробите.

Всички използвани консумативи в лабораторията са за еднократна употреба и след приключване на изследването се подлагат на специално обезвреждане,  според изискванията и разпоредбите на РИОКОЗ , се транспортират се от лицензирана фирма Екома ООД и се унищожават в лицензирания екарисаж на Александровска болница.

Oсновна цел на работещите в лаборатория Медирс е да осигурят високо качество и прецизност в диагностиката на изследваните проби, влагайки своите умения и знания, без да щадят своите усилия.

 

 

medirs.com всички права запазени ™ 2024