Ценова листа
Биохимия
ASAT, ALAT, GGTP, AP, CPK, LDH всеки по
3.00 лв.
Aлфа-aмилаза, Липаза всеки по
15.00 лв.
HDL
3.00 лв.
HbA1с - гликиран хемоглобин
17.00 лв.
LDL
3.00 лв.
Na, K, Cl, Ca++-йонизиран всеки по
5.00 лв.
P, Mg, Ca-общ , Fe, ЖСК всеки по
4.00 лв.
Vitamin B12
25.00 лв.
Zn, Cu всеки по
15.00 лв.
Албумин
3.00 лв.
Билирубин - общ
3.00 лв.
Глюкоза
3.00 лв.
Глюкозен толеранс
8.00 лв.
Директен
3.00 лв.
Желязо + ЖСК
7.00 лв.
Креатинин
3.50 лв.
Кръвнозахарен профил - трикратно
8.00 лв.
Липиден профил
12.00 лв.
Общ белтък
3.00 лв.
Общ холестерол
4.00 лв.
Общ холестерол + Триглицериди + HDL+ LDL
12.00 лв.
Окултни кръвоизиви във фецес
15.00 лв.
Пикочна киселина
3.50 лв.
Простатна фосфатаза
15.00 лв.
Триглицериди
4.00 лв.
Урея
3.50 лв.
medirs.com всички права запазени ™ 2021