Инфо
Медико-диагностична лаборатория "Медирс" извършва широк спектър хематологични, биохимични, микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания, както по клинични показания, така и профилактично.
Лабораторията разполага с най-съвременно оборудване,  лабораторни лекари по различните специалности с висок професионализъм,  а така също опитни, прецизни и етични биолози и лаборанти.                

Лабораторията работи по договор с НЗОК. Пакетни цени за профилактични изследвания на деца за детски градини и ученици, на бременни, както и за здравни книжки, предоперативни тестове.


Лаборатория Медирс извършва различни тестове от кръв/ серум за антитела (имунен отговор) срещу вируса SARS-CoV-2, причинител на COVID-19. Тестовете за титри на антитела и за % вирус-неутализиращи антитела са особено подходящи преди имунизация  и след нея за установяване на необходимостта и резултата от ваксинацията. С тестовете се доказват  имуноглобулини G за създаден имунитет, след прекарана инфекция или имунизация и имуноглобулини М, съмнителни за COVID-19 в начален етап.

ПСР тест не се извършва в лабораторията.

 

Желаещите да бъдат изследвани да влизат задължително с маски на лицето!

 


Адрес
Дейността на МДЛ "Медирс"  се извършва основно в гр. София, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Дедеагач”, бл. 60А, вх. В, партер. 
Другият  адрес в София се намира в  ДКЦ 8, ж.к. „Надежда”, ул. „Христо Силянов” №77 
Лабораторията има приемни кабинети: в гр. Ботевград в сградата на болницата ет.1, кабинет №115;  в гр Лом, сградата на ДКЦ ет. 2; в гр Златица,  ДКЦ ет. 2.


Мисия

Oсновна цел на работещите в лаборатория Медирс е да осигурят високо качество, прецизност и бързина в диагностиката на изследваните проби, влагайки своите умения и знания, без да щадят своите усилия. В лабораторната дейност се внедряват най-съвременни методи и се извършва ежедневен вътрешен контрол, както и периодичен външен контрол на качеството, за което се разполага със сертификати.

Възможности

Диагностика на респираторни, полово-предаваеми, гастроинтестинални инфекции, уроинфекции, кожни и др.

Лабораторията предлага висок професионализъм и медицинска етика при извършване на лечебно - диагностичните манипулации и услуги.  Ускорява се  своевременното диагностициране за правилното лечение на заболяването, за постигане на сигурен успех от терапията на всеки пациент.

medirs.com всички права запазени ™ 2021