За нас
В лабораторията работят:
  1. Проф. д-р Р. Гергова д.м., специалист микробиолог, преподавател от Медицински Университет, София
  2. Д-р П.Цанев, д.м.,специалист клинична лаборатория, от СБАЛО, София
  3. Д-р E. Маринова, специалист вирусолог,  от Военно Медицинска Академия, София,
  4. Д-р В. Велев д.м., специалист паразитолог, гл. асистент от Катедра по инфекциозни, тропически болести и паразитология, София
Лабораторията има договор за извършване на генетични и високоспециализирани изследвания с МДЛ Цибалаб.
Лабораторията има договор за извършване на цитологични и хистологични изследвания от Доц. Д-р Г. Ганчев, Специализирана болница по Онкология, София
 
Лаборантският състав е подбиран прецизно и притежава висок професионализъм, етичност и хуманизъм, качества неоходими за съвместната работа в екип и с пациенти, които гарантират адекватност, високо качество и точност в диагностичния процес.
 
Безопасността за пациента и медицинския персонал при ежедневната работа с кръвни продукти се осигурява чрез задължителното използване на специална затворена система, при която под действие на вакуум се изтегля кръвта от вената. Тази система се състои се от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват абосолютна сигурност и ефективна защита за пациента и персонала и съхраняват оптимално качеството на пробите. За другите биологични материали се използват други видове стерилни еднократни контейнери и транспортни среди, които създават удобство за пациента и оптимални условия за съхранение качеството на пробите.
 
Всички използвани консумативи в лабораторията са за еднократна употреба и след приключване на изследването се подлагат на специално обезвреждане,  според изискванията и разпоредбите на РИОКОЗ , се транспортират се от лицензирана фирма Екома ООД и се унищожават в лицензирания екарисаж на Александровска болница.
 
Oсновна цел на работещите в лаборатория Медирс е да осигурят високо качество и прецизност в диагностиката на изследваните проби, влагайки своите умения и знания, без да щадят своите усилия.
medirs.com всички права запазени ™ 2021