Дейности
Лабораторните изследвания, които се предлагат от МДЛ „Медирс” са в следните диагностични направлени
 
  1. Хематология
  2. Биохимия
  3. Коагулация
  4. Химични анализи на урини
  5. Имунохематология
  6. Микробиология 
  7. Вирусология
  8. Паразитология
  9. Цитология
 
В лаборатория Meдирс се извършва системен вътрешен лабораторен контрол на изследваните проби, на апаратурата и диагностикумите. Лабораторията участва  с висока успеваемост във всички цикли на Националната система за външна оценка на качеството, за което притежава съответните сертификати
В полза на пациента, най-често търсените изследвания са групирани в диагностични пакети с преференциални цени.
Пациентите, изследвани в лаборатория Медирс могат да получат своите резултати, след предварителна уговорка по ел. поща или факс и имат денонощен достъп до резултата по Интернет.

Лаборатория Медирс извършва тестове от кръв / серум за антитела (имунен отговор) срещу вируса SARS-CoV-2, причинител на COVID-19. Тестовете за титри нантитела и за вирус-неутализиращи антитела са особено подходящи преди имунизация  и след нея за установяване на резултата от ваксинацията. С тестовете се доказват  имуноглобулини G за създаден имунитет, след прекарана инфекция, и имуноглобулини М, съмнителни за COVID-19 в начален етап. 

 Пациентите с клинична изява се изследват с ПСР тест от гърлен секрет, който не се извършва в лабораторията.

 
 

 Желаещите да бъдат изследвани да влизат задължително с маски на лицето!

 
medirs.com всички права запазени ™ 2021