Дейности
Лабораторните изследвания, които се предлагат от МДЛ „Медирс” са в следните диагностични направлени
 
  1. Хематология
  2. Биохимия
  3. Коагулация
  4. Химични анализи на урини
  5. Имунохематология
  6. Микробиология 
  7. Вирусология
  8. Паразитология
  9. Цитология
 
В лаборатория Meдирс се извършва системен вътрешен лабораторен контрол на изследваните проби, на апаратурата и диагностикумите. Лабораторията участва  с висока успеваемост във всички цикли на Националната система за външна оценка на качеството, за което притежава съответните сертификати
 
В полза на пациента, най-често търсените изследвания са групирани в диагностични пакети с преференциални цени.
 
Пациентите, изследвани в лаборатория Медирс могат да получат своите резултати, след предварителна уговорка по ел. поща или факс и имат денонощен достъп до резултата по Интернет.
Дейността на лабораторията се извършва на територията на гр. София, но има възможност за обслужване на пациенти от цялата страна, както срещу заплащане, така и с талони за изследвания от Здравната каса
medirs.com всички права запазени ™ 2019