Ценова листа
Инфекциозна серология
AST(антистрептолизинов титър)
8.00 лв.
Anti CMV Ab
30.00 лв.
Aнтитела IgG срещу Helicobacter pylori
20.00 лв.
Borrelia burgdorferi IgM
20.00 лв.
C. pneumoniae IgM + M. pneumoniae-IgM
55.00 лв.
Eхинококоза - Aнтитела
35.00 лв.
Herpes simplex virus 1,2 IgM; IgG по
30.00 лв.
Ig A + Ig G Chlamydia trachomatis
38.00 лв.
IgM + Ig G Mycoplasma pneumoniae
55.00 лв.
IgM Chlamydiophilla pneumoniae
30.00 лв.
IgM; IgG Mycoplasma pneumoniae всяко по:
30.00 лв.
IgМ; IgA; IgG Chlamydia trachomatis всяко по
20.00 лв.
Syphilis test (RPR + имунохроматогрфия)
11.00 лв.
Syphilis test (TPHA)
14.00 лв.
Waaler-Rose, Reuma factor
8.00 лв.
Антитела IgG срещу Varicella Zoster Virus
30.00 лв.
Антитела общи срещу Staphylococcus aureus
25.00 лв.
Антитела срещу Virus parotitidis
30.00 лв.
Имунохроматографски тест за антитела от клас IgG и Ig M срещу SARS- CoV- 2, причинител на COVID-19.
36.00 лв.
Инфекциозна мононуклеоза EBV IgM
20.00 лв.
Инфекциозна мононуклеоза EBV IgM
20.00 лв.
Ларва мигранс IgG ELISA
45.00 лв.
Морбили IgG
25.00 лв.
Морбили IgM
25.00 лв.
С - реактивен протеин (CRP)
8.00 лв.
СПИН - anti HIV 1, 2 антитела
20.00 лв.
Токсоплазмоза - IgM
25.00 лв.
Трихинелоза IgG ELISA
45.00 лв.
Фасциолоза - IgG
45.00 лв.
Хепатит А- anti HAV Ig М,
25.00 лв.
Хепатит А- anti HAV total
25.00 лв.
Хепатит В - ELISA HbcAg
25.00 лв.
Хепатит В - ELISA HbeAg
25.00 лв.
Хепатит В -ELISA anti HbeAb
25.00 лв.
Хепатит В -ELISA anti HвcAb
25.00 лв.
Хепатит В HbsAg
20.00 лв.
Хепатит В- ELISA anti HbsAb
20.00 лв.
Хепатит С - anti HСV Ab
25.00 лв.
Borrelia burgdorferi IgG
20.00 лв.
Рубеола IgM антитела
25.00 лв.
medirs.com всички права запазени ™ 2021