Ценова листа
Пакети с изследвания
Минимален пакет за операция: ПКК, СУЕ, глюкоза, урея, креатинин, общ белтък, ASAT, ALAT, K, Na, Протромбиново време, Време на кървене, урина - пълно хим. изследване и седимент
38.00 лв.
Пакет - защита на плода при бременни: ПКК, СУЕ, HbsAg, HIV, Syphilis test, Toxoplsmosis IgM, Rubella virus IgM, CMV IgM, вагинален секрет
99.00 лв.
Пакет - профилактика за тумор на гърдата: ПКК, СУЕ, CА 15-3, CEA, Prolactin, AP
78.00 лв.
Пакет за детска градина: Микробиологично и паразитологично изследване на фецес
15.00 лв.
Пакет изследвания за бременни - подготовка за раждане: ПКК, СУЕ, Глюкоза, химично и микробиологично изсл. на урина, седимент, HbsAg, HIV, Syphilis test, Кръвна група и Rh factor
89.00 лв.
Пакет предоперативна подготовка: ПКК, СУЕ, глюкоза, урея, креатинин, общ белтък, ASAT, ALAT, K, Na, Протромбиново време, Време на кървене, урина - пълно химично изследване и седимент, HBs Ag, HIV, HCV
98.00 лв.
Пакет профилактика на полово-преносими болести: ПКК, СУЕ,CRP, Сифилис, HIV, HBs Ag, HCV, T.vaginalis, N. gonorrhoeae, G. vaginalis, Mycoplasma/Ureaplasma, Candida spp., C. trachomatis.
    136.00 лв.
Пакет профилактика на сърце, черен дроб, бъбреци: ПКК, СУЕ, глюкоза, урея, креатинин, общ белтък, ASAT, ALAT, GGT, HDL, LDL, общ холестерол, триглицериди, общ билирубин,урина - пълно химично изследване и седимент, HBs Ag,HCV.
88.00 лв.
Пакет профилактика при активно спортуващи: урея, креатинин, креатининкиназа, тестостерон, естрадиол, LH, FSH, DHEA-S
125.00 лв.
Пробовземане, консумативи и екарисаж
3.50 лв.
Профилактично изследване на деца в предучилищна възраст:ПКК, ДКК, СУЕ, Глюкоза, Химично изследване на урина, Микробиологично и паразитологично изследване на фецес
34.00 лв.
Профилктично изследване за тумор на дебело черво: ПКК, СУЕ, СЕА, СА 19-9, окултни кръвоизиливи във фецес.
60.00 лв.
medirs.com всички права запазени ™ 2021